En wat gaat InteraktContour in 2019 doen?

 

 


  • We blijven in 2019 werken aan het verminderen van eenzaamheid en het creëren van meer gezelligheid en activiteiten op de locaties (kwaliteit van leven). Het programma Goed Wonen loopt door in 2019 en bevat onder andere de projecten Koken & Eten en Daginvulling.

 

  • Het geluksbudget was een succes en blijft beschikbaar in 2019.

  • De resultaten van de pilot Talent & Ambitie (zinvolle daginvulling) zetten we ook in op andere woonlocaties. Dit doen we in samenwerking met Maatschappelijke Ondersteuning om meer op maat aan te sluiten bij de wensen van de cliënt.

  • Op het gebied van professionele zorg zijn in 2018 verbeterprojecten ingezet op het gebied van medicatie en vallen. Hier gaan we mee door in 2019.

  • We gaan kijken in hoeverre we de zorg met betrekking tot diabetes kunnen verbeteren.

  • We pakken vervolgacties op naar aanleiding van het advies over vrijwillige vrijheidsbeperkende maatregelen.

  • De cliëntvertrouwenspersoon geeft het signaal dat medewerkers in gesprek met cliënten kunnen zoeken naar meer maatwerk in de zorgroutes. Uit de teamreflecties blijkt dat medewerkers dat ook als verbeterpunt zien. Daar gaan de teams in 2019 binnen hun locatie mee aan de slag.

  • We laten meer blijken dat we onze medewerkers waarderen. Daarnaast gaan we aan de slag met het bieden van extra kennis en kunde voor medewerkers en het verlagen van werkdruk door een betere en/of andere verdeling van taken.

  • Goede gespreksvaardigheden van medewerkers zijn belangrijk om een goed gesprek te voeren met cliënten.

In 2018 hebben we veel ondernomen. Maar er zijn ook punten naar voren gekomen waar we nog verder aan willen werken. Welke punten dit zijn lees je op deze pagina.

24/25
Klik op het menu om de inhoud te zien of pagina's te delen.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...