Hoe gaan we om met incidenten, risico's en vrijheidsbeperkende maatregelen?

2018 in incidenten

In 2018 zijn 5051 meldingen van (bijna) incidenten gedaan door medewerkers. In de 24-uurs zorg laat het gemiddelde aantal meldingen per cliënt een dalende trendlijn zien, terwijl bij dagbesteding en individuele begeleiding juist een stijgende lijn is te zien. Dit kan te maken hebben met de aandacht die we hebben besteed aan het doen van meldingen binnen teams. Bij Zorg en Wonen is een licht dalende lijn te zien bij het aantal medicatiemeldingen. Bij Behandeling is het aantal meldingen zeer klein. 

 

De incidenten waarover meldingen gedaan zijn, zijn zeer divers:

Hoe gaan we om met risico's en incidenten?_158

Op basis van het aantal en soort meldingen dat gedaan is, hebben we onderstaande top drie vastgesteld. Op deze top drie zijn gerichte acties ingezet. Klik op de top 3 hieronder voor meer informatie.

Medicatie 


In samenspraak met naasten willen we goede zorg bieden

Binnen de begeleidingsmethodiek ‘Competentiegericht begeleiden’ kijken cliënt en medewerker naar de risico’s die kunnen ontstaan in de persoonlijke situatie van elke cliënt. Vervolgens stellen de cliënt en de persoonlijke begeleider doelen op om risico’s te verminderen of te voorkomen. Bij een kwart van de wooncliënten zijn één of meerdere risico’s opgenomen in het zorgplan.

Incidenten - tabel risicos

Meeste risico’s op het gebied van lichamelijke gezondheid. De meeste risico’s doen zich voor bij cliënten op het gebied van de lichamelijke gezondheid (46%). Het gaat dan bijvoorbeeld om risico’s op verslikken, vallen als gevolg van evenwichtsproblemen of functieverlies en onder- of overgewicht door een ongezond eetpatroon.

 

Daarnaast komen bij cliënten ook relatief veel risico’s op het gebied van psychische gezondheid (29%) voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oriëntatie-, en concentratie- en geheugenproblemen, overprikkeling door activiteiten of sociaal contact, depressie en eenzaamheid. Dit soort risico's kunnen bepaald gedrag met zich meebrengen, bijvoorbeeld: verwardheid, agressief gedrag, overmatig middelengebruik, zelfverwaarlozing, vermoeidheid en geheugenproblemen.

 


Vrijwillige maatregelen die de vrijheid kunnen beperken: in gesprek met cliënt en naasten

 

Een klein deel (8%) van de cliënten heeft in het zorgplan afspraken staan over vrijwillige maatregelen die de vrijheid van de cliënt kunnen beperken. Dit is minder dan in 2017: toen ging het om 11% van de cliënten.

Incidenten - medicijnen

Bij een kwart van de cliënten gaat het om de afspraak dat de bedhekken ’s nachts omhoog worden gedaan, zodat de cliënt niet uit het bed kan vallen en zich veiliger voelt. Ook afspraken over maatregelen die te maken hebben met de rolstoel komen veel voor, zoals het vastzetten van het rolstoelblad of de voeten op de voetsteunen of het omdoen van een heupgordel. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld dwaaldetectie, sleutelbeheer, medicatiebeheer.

Ons beleid is dat we alleen op vrijwillige basis afspraken maken met cliënten over maatregelen die de vrijheid van de cliënt kunnen beperken. Dit wordt gedaan om mogelijke gevaarlijke situaties te voorkomen waarbij de cliënt schade kan oplopen. Deze afspraken worden altijd in samenspraak met de cliënt, naasten en medewerker gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke alternatieven en de balans tussen eigen regie en het voorkomen van risico’s.

Terug naar boven 

We proberen risico's zo klein mogelijk te houden door hierover met cliënten in gesprek te gaan en samen afspraken te maken. Maar er gaat ook weleens iets fout. Die incidenten leggen we vast, waarna we kijken of we deze in de toekomst met gericht acties kunnen verminderen.

15/25
Klik op het menu om de inhoud te zien of pagina's te delen.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...