We lossen klachten in overleg met de cliënt op


 

 

Lees meer 

Klachten_hand COPY COPY

Cliënten of naasten die ontevreden zijn over InteraktContour hebben verschillende mogelijkheden om hun ongenoegen kenbaar te maken: in een gesprek met een begeleider of teamleider, of in een gesprek met de cliëntvertrouwenspersoon.

In 2018...
 • Losten we 90% van de klachten naar tevredenheid op
 • Zijn er 18 klachten ingediend bij de klachtenfunctionaris
 • 12 klachten hiervan zijn ingediend door cliënten die bij ons wonen of op een andere manier 24-uurs zorg ontvangen
 • 6 klachten werden ingediend bij dagbestedingslocaties/individuele begeleiding
 • Bij de eenheid 'Behandeling' werden 0 klachten ingediend
 • Betroffen de meeste klachten ontevredenheid over de geleverde zorg
 • Betrof 1 klacht een vermeend handgemeen tussen een cliënt en een medewerker
 • Ging 1 klacht over zorgoproepsysteem
 • 16 klachten zijn naar tevredenheid van de cliënt ofnaaste afgehandeld
 • Hebben 2 cliënten met een klacht een advocaat ingeschakeld. Beide cliënten lijken te kiezen voor een verhuizing of overstap naar een andere zorgverlener
 • Behandelde de cliëntvertrouwenspersoon in totaal 55 kwesties van 37 cliënten

Soms zijn cliënten ontevreden over ons. Op dat moment kunnen zij via meerdere wegen een klacht indienen. In 2018 losten we 90% van de ingediende klachten naar tevredenheid op.

17/25
Klik op het menu om de inhoud te zien of pagina's te delen.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...