We stimuleren dat medewerkers leren en ontwikkelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze investering in opleidingen van medewerkers bedroeg in 2018 €1,7 miljoen. Dit is 4,3% van de loonsom. In de CAO Gehandicaptenzorg is afgesproken dat 2% van de totale loonsom wordt geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers.

 

De top 5 meest gevolgde scholingsactiviteiten in 2018 was:

Verpleegkundige zorg incl. medicatie: 742 medewerkers

Breinbasics: 492 medewerkers

BHV: 393 medewerkers

Fysieke belasting: 289 medewerkers

Meldcode huiselijk geweld: 150 medewerkers

Totaal: 2066 opleidingen

Ook digitaal leren vinden we belangrijk

 

Leermanagementsysteem voor talentontwikkeling

We hebben een uitgebreid (digitaal) scholingsaanbod in het leermanagementsysteem Pynter: een digitaal leerplatform dat we sinds juli 2016 gebruiken. Hierin staan zowel verplichte scholingen die medewerkers conform hun functie moeten volgen, als niet-verplichte scholingen. Door middel van Pynter hebben onze medewerkers meer regie over hun eigen ontwikkeling en worden zij gestimuleerd hun talenten op te zoeken en verder te ontwikkelen.

We willen dat onze medewerkers leren & ontwikkelen_88

In 2018 is ons scholingsaanbod uitgebreid met meer dan 100 online trainingen

In oktober 2018 hebben we het aanbod in Pynter uitgebreid met meer dan 100 online trainingen van Goodhabitz. Deze trainingen zijn gericht op persoonlijke effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Ander nieuw aanbod in 2018 bestaat uit workshops over hersenletsel en psychiatrie, suïcidepreventietrainingen en motiverende gespreksvoering bij verslaving en middelengebruik (in samenwerking met verslavingszorgorganisatie Tactus). 

Er is mogelijkheid voor scholing op maat

Als een medewerker een eigen opleidingswens heeft waar geen aanbod voor ontwikkeld is in Pynter, dan kan hij/zij dit bespreken met zijn of haar leidinggevende. Op locatieniveau zijn er namelijk ook middelen om te besteden aan individuele of teamgerelateerde scholingswensen. Op die manier proberen we onze medewerkers zo goed mogelijk te voorzien in de ontwikkelingen die passen bij hun toekomstbeeld.

Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen werken? Bekijk dan onze vacatures! 

Naar onze vacatures 

Terug naar boven 

We willen dat onze medewerkers leren en ontwikkelen, zodat zij gelukkig zijn in hun werk en het beste uit zichzelf halen. Daarom hebben we een breed scholingsaanbod, een online leersysteem én verschillende trainingen waar onze medewerkers gebruik van kunnen maken.

20/25
Klik op het menu om de inhoud te zien of pagina's te delen.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...