InteraktContour: wie zijn onze medewerkers?

1300
medewerkers
De gemiddelde leeftijd is 41 jaar
Er werken meer vrouwen dan mannen:
80%      20% 
In totaal goed voor 749,6 fte
Met een verzuim van 6,63% in 2018

Lees meer 

Medewerkers_medewerkers

We willen dat onze medewerkers hun werk gelukkig en gezond kunnen doen. Maar hoe realiseren we dat?

 

Het ziekteverzuim in 2018 is met gemiddeld 6,63% hoger dan in 2017. Toen was het 5,98%. In het vierde kwartaal van 2018 lag het verzuim voor het eerst in dat jaar lager dan in de rest van de branche, waar een algehele stijging in het verzuim zichtbaar is. Wij hopen die positieve ontwikkeling in 2019 voort te zetten. Maar hoe?

 

Verzuim terugdringen: kijken naar oplossingen per individu

We hebben veel aandacht voor verzuim en het terugdringen hiervan. We kijken per individu welke oplossingen mogelijk zijn. Ook omdat de oorzaak van het verzuim divers is. De oplossingen om het verzuim terug te dringen, variëren. Van een gesprek met frequentverzuimers waarbij de leidinggevende en de afdeling P&O betrokken zijn tot aan een second opinion van externe vragen over cases van langdurig verzuim.

 

We zetten in op preventie door het werkgeluk te vergroten

Ook hebben we aandacht voor preventie. Zo kunnen medewerkers gebruik maken van e-learnings en maatregelen die het werkgeluk kunnen vergroten. Ook gaan we in 2019 meer personal coaching inzetten. Deze combinatie van verschillende interventies moet leiden tot het verhogen van het geluk en de gezondheid van onze medewerkers en dus tot het reduceren van verzuim.

Wie werken er bij InteraktContour? Hoeveel mensen werken er bij InteraktContour en wat doen wij er als organisatie aan om te zorgen dat onze medewerkers tevreden zijn in hun werk?

18/25
Klik op het menu om de inhoud te zien of pagina's te delen.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...