Een kwaliteitsslag in het toedienen van medicatie

Zorgen dat de juiste cliënt de juiste medicatie op de juiste wijze en tijd in de juiste hoeveelheid en dosering binnenkrijgt, voordat de houdbaarheidsdatum van het medicijn is verstreken. Dat is het idee achter NCare, een digitaal medicatietoediensysteem dat in 2018 op locaties van InteraktContour in gebruik is genomen. Woonlocatie het Geert de Leeuwhuis in Enschede was de eerste locatie die het systeem in gebruik nam. Met succes.

“Eerder leverde de apotheek de medicatielijsten op papier. Op basis daarvan moesten wij de medicatie in de voorraadkast bij elkaar zoeken, rondbrengen en aftekenen. Ook aantekeningen werden op dit papier gekrabbeld. Daar stond je dan, met een volgekrabbeld papier soms uit te vogelen wat je collega nou precies had opgeschreven”, vertelt Gisela Kist, begeleider op de woonlocatie. “Nu heb ik alles bij de hand op de tablet.”

Lees verder 

Hoe werkt NCare?

In NCare ziet de medewerker de verschillende medicatierondes die gelopen moeten worden. Deze zijn rood gekleurd. De medewerker start een ronde door deze aan te klikken. Op dat moment verschijnen de namen van de cliënten die medicatie moeten krijgen en welke medicatie dit moet zijn. Elk medicijn dat de cliënt inneemt, wordt vervolgens afgetekend. Zijn alle medicijnen toegediend en afgetekend? Dan verandert de kleur naar groen en kan de medewerker op naar de volgende cliënt.

NCare_tablet

Van stapels papierwerk naar alle informatie onder één knop

“Het systeem is erg overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Het gebruik van kleurcodes is fijn, want je kunt daardoor precies zien welke bewoners er allemaal medicatie moeten krijgen en of je bij iedereen alle medicatie toegediend hebt”, legt senior begeleider en verpleegkundige Anne Brunnekreef uit.

 

“Ik zie nu meteen aan het begin van mijn ronde welke cliënten welke medicijnen moeten krijgen. Dat creëert meer bewustwording over wat ik toedien.” Gisela vult aan: “En in NCare staat bij elk medicijn wat de bijwerkingen zijn en welke medicijnen een cliënt in het verleden heeft gekregen. Laatst had iemand last van blaren. Ik kon toen direct op de tablet kijken of dat eventueel een bijwerking was. Daarnaast is het handig dat je daarvan ook een aantekening in het systeem kunt zetten dat iemand bijwerkingen ervaart, zodat alle collega’s direct op de hoogte zijn.”

 

 

 

"Het voelt goed dat we de kwaliteit van het medicatie toedienen nu beter kunnen waarborgen"

 

 

Door systeem gedwongen te kijken naar inrichting van het medicatieproces

“We hebben door NCare een flinke kwaliteitsslag gemaakt”, vertelt teamleider Diny Ruessink. En dat komt niet door het digitaal aftekenen in Ncare. “We werden bij het inrichten van het systeem gedwongen om het hele proces van toedienen in kaart te brengen. We hebben gekeken naar de innametijden, de te lopen routes en het opbergen van medicatie. Daardoor zijn we beter gaan kijken naar onze voorraad en het veilig opbergen daarvan, zodat we duidelijker weten wat we in onze voorraadkast hebben liggen. Daarnaast hebben we de routes en innametijden aangepast, zodat deze logischer zijn en het risico dat cliënten hun medicatie niet op tijd of niet krijgen, kleiner wordt. Het hele proces van het toedienen is nu beter ingericht”, aldus Diny.

Medicatiegegevens sneller en beter in beeld

“Met het digitale systeem is een enorme kwaliteitsverbetering gemaakt. In het systeem is op elk moment de actuele medicatie zichtbaar en eenvoudig op te roepen. Ook de historie is in te zien. Dat alles zonder de eerdere papieren rompslomp. Dit is zowel voor InteraktContour als voor ons als apotheek een goede ontwikkeling”, zegt apotheker Irma Kuipers. “Als wij een recept van een arts krijgen, zetten wij dat in NCare. Dat wordt direct zichtbaar in het systeem. Daarnaast kan een medewerker van InteraktContour medicatie bijbestellen via NCare. En wij kunnen op onze beurt bijvoorbeeld afwijkende toedientijden invoeren of gemakkelijk een aanpassing doen als de toe te dienen hoeveelheid van een medicijn wijzigt. Deze wijzigingen zijn direct zichtbaar voor de medewerkers op locatie. We hebben nu veel minder papierwerk en dus minder foutkans, waardoor de kwaliteit voor de cliënt verbeterd is.”

Medicijnen toedienen blijft menselijk handelen

“Maar”, stelt Diny, “de medicatieveiligheid ligt ook een stuk bij het eigen gedrag. Daarom werken wij nu met vaste checkmomenten, waarin medewerkers elkaar controleren.” “Als ik mijn ronde loop en ik sluit die ronde af in NCare terwijl ik een cliënt overgeslagen heb, ziet een collega dat tijdens deze check. Daardoor verkleinen we de kans dat er iets mis gaat nog meer”, vertelt Gisela.

NCare_medicatie nemen

“Toen we NCare net gebruikten, zagen we het aantal incidenten op medicatiegebied toenemen”, vertelt Diny. “Dit kwam ook doordat we fouten makkelijker konden herkennen, waardoor er meer gemeld werd. In de twee kwartalen na de ingebruikname zagen we het aantal meldingen van incidenten juist verminderen, terwijl dit de laatste tijd toch weer wat is toegenomen. Zo’n proces blijft natuurlijk ook aandacht nodig hebben en het is belangrijk dat we blijven leren van ieder gemeld incident. Maar over de gehele linie is het aantal meldingen op medicatiegebied minder sinds wij NCare gebruiken. Het blijft daarbij natuurlijk belangrijk dat we leren van ieder gemeld incident.” Anne: “Ik zou niet meer zonder NCare willen, en ik denk dat dit ook voor mijn collega’s geldt. Het voelt goed dat we de kwaliteit van het medicatie toedienen nu beter kunnen waarborgen en we daarmee de veiligheid voor cliënten vergroten.”

Terug naar boven 


In 2018 werd NCare in gebruik genomen: een medicatietoedienregistratiesysteem om de veiligheid van het medicatie toedienen te vergroten. We namen een bezoek aan woonlocatie Geert de Leeuwhuis in Enschede over het gebruik van dit nieuwe systeem.

16/25
Klik op het menu om de inhoud te zien of pagina's te delen.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...