Onze teams verbeteren door zelfevaluatie

De teams op onze woonlocaties hebben in 2017 een uitgebreide teamreflectie uitgevoerd. In 2018 zijn ze volop aan de slag gegaan met het uitvoeren van de verbeterpunten die daaruit naar voren kwamen. Daarom hebben de teams in 2018 een kleinschaligere zelfevaluatie gedaan. In deze evaluatie stonden de vijf thema’s centraal waar zowel cliënten als medewerkers gedurende het jaar tegenaan liepen. De uitkomsten van de evaluatie zijn meegenomen in het jaarplan 2019 van de eenheid ‘Zorg en Wonen’.

Waar gaan de teams mee aan de slag?
  • 66% van de woonlocaties gaat aan de slag met thema welzijn cliënt. Meest in het oog springende ambitie is het bestrijden van eenzaamheid van de cliënt.
  • 56% van de woonlocaties gaat aan de slag met het thema samenwerking. Teams willen zich meer houden aan gemaakte afspraken en elkaar daarop aanspreken.
  • 28% van de woonlocaties gaat aan de slag met het thema taken. Medewerkers vinden dat het uitvoeren van niet-zorg gerelateerde taken (bijv. regelen hulpmiddelen, BHV-trainingen, bespreken van incidentmeldingen) ook tot hun werkzaamheden behoort. Voorwaarde die ze zelfs stellen is dat dit niet ten koste mag gaan van cliëntzorg.
  • 53% van de woonlocaties gaat aan de slag met het thema processen. Van het zorgplan maken als een doel op zich, naar een hulpmiddel om zorg te verlenen.
  • 22% van de woonlocaties gaat aan de slag met het thema zorgroutes. Zorgroutes worden als helpend ervaren. Het is een manier om alle zorgvragen op een zo goed mogelijke manier op elkaar af te stemmen. In de praktijk ontstaan er soms knelpunten, waardoor er behoefte is om de zorgroutes anders te organiseren. Bijvoorbeeld dat er meer ruimte is voor aanpassingen omdat de cliënt of omstandigheden op die dag daarom vragen. 

Breinbasics_overzichtsfoto COPY

We gebruiken een speciaal voor onze teams ontworpen evaluatie-instrument

 

Ook teams van Maatschappelijke Ondersteuning en Behandeling evalueren hun eigen functioneren. Dit doen ze aan de hand van speciaal voor onze teams ontwikkelde programma’s, die afgestemd zijn op de organisatiestructuur. Zo gebruiken ze bijvoorbeeld ‘FIT’.

 

Wat is FIT?
FIT staat voor 'Functioneringsgesprekken In Teamverband'. Het is een speciaal voor onze teams van de eenheden Maatschappelijke Ondersteuning en Behandeling ontworpen instrument. Deze teams werken namelijk zelforganiserend.

 

Een zelforganiserend team heeft geen leidinggevende. Daarom worden de functioneringsgesprekken in teamverband gehouden. In de gesprekken staat het individuele functioneren van de teamleden en het functioneren van het team als
geheel centraal.

 

Deze FIT-bijeenkomsten worden begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide gespreksleider. Het doel is dat de teamleden samen meer inzicht krijgen in de ontwikkeling, het functioneren en de prestaties van elk teamlid en dat van het hele team. Daarnaast worden de behoeften en kwaliteiten van de teamleden en de sterke en minder sterke punten van het team in kaart gebracht. Aan het einde van elke bijeenkomst wordt vervolgens bepaald wat de vervolgstappen en ontwikkelacties voor de toekomst zijn.

 

Terug naar boven 

Elk jaar blijven onze teams verbeteren. Dit doen ze door middel van zelfevaluatie en speciaal voor onze teams ontwikkelde instrumenten.

14/25
Klik op het menu om de inhoud te zien of pagina's te delen.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...