We willen voortdurend verbeteren

 

 

De zorg staat nooit stil. Ook wij willen daarom voortdurend verbeteren. Niet alleen zodat we de beste zorg voor onze cliënten kunnen bieden, maar ook zodat onze medewerkers met plezier naar hun werk gaan.

In 2018 hebben we gewerkt aan diverse aandachtspunten

 

Aan de hand van deze aandachtspunten hebben medewerkers en cliëntengewerkt aan verbetering. 

 • Er is een groepsapp ingericht, zodat informatie sneller gedeeld kan worden onder cliënten en medewerkers
 • Medewerkers zijn vaker bij het koffiemoment aanwezig zonder ‘pieper’, door de pieperdienst buiten de zorgroutes te organiseren. Daardoor is er minder afleiding, en dus meer aandacht voor cliënten
 • Op zon- en feestdagen proberen medewerkers net wat meer bijzonders te doen, zoals meer aandacht voor de maaltijden of het organiseren van een gezamenlijke activiteit
 • Er zijn duidelijkere afspraken gemaakt over het afsluiten van buitendeuren in het gebouw
 • Er wordt meer vers en samen met cliënten gekookt
We zetten concrete acties in om de cliënttevredenheid te verbeteren
 

In 2017 heeft het laatste cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Op basis hiervan zijn bijeenkomsten georganiseerd, waarin volop ruimte was voor cliënten en medewerkers om de uitkomsten te bespreken. 

 

Op basis van de het onderzoek en de gesprekken bleken belangrijkste aandachtspunten:

 • Eenzaamheid/Aandacht (23 locaties; 77%)
 • Communicatie/Informatievoorziening (11 locaties; 37%)
 • Veiligheid/Huisvesting (tien locaties; 33%)
 • Voeding (acht locaties; 27%)

 

Project Koken & Eten

Op basis van het aandachtspunt 'voeding', is het project Koken & Eten gelanceerd. We namen een kijkje bij woonlocatie het Rode Klif in Lelystad om te zien hoe het project daar uitpakt. Eén ding is zeker. Het draait niet alleen om het maken van lekkere en gezonde maaltijden!

Meer over het project Koken & Eten 

We willen voortdurend verbeteren_kokeneneten
We vragen onze cliënten hoe tevreden ze zijn

 

Met cliënten die Hersenz Behandeling volgen, wordt ieder half jaar een evaluatie gedaan. In 2018 is in maart en september gekeken wat cliënten scoorden op de vraag: Hoe tevreden bent u over de behandeling bij InteraktContour?

 

Daaruit blijkt dat de tevredenheid stijgt over alle bevraagde cliënten van gemiddeld een 7,8 naar een 8,1. Bijna 99% van de cliënten is tevreden over Hersenz Behandeling. De ontevredenheid is afgenomen van 3% naar 1,2%.

 

Niet alleen wij evalueren hoe cliënten hun behandeling ervaren. Ook landelijk werd er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Hersenz. Daaruit bleek dat Hersenz op de korte én de lange termijn leidt tot een betere levenskwaliteit van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

 

Lees hier meer over dit onderzoek 

We gaan aan de slag met de verbeterpunten die cliënten aangeven

 

Met cliënten die naar een van onze dagbestedingslocaties komen of individuele begeleiding krijgen, hebben we spiegelgesprekken en cliëntmomenten gehouden. Op die manier wilden we erachter komen welke punten zij ter verbetering zien. Hieruit bleken de belangrijkste onderwerpen: 

 • Cliënten hebben behoefte aan meer variatie in activiteiten. In 2018 werd het aanbod activiteiten op een deel van de dagbestedingslocaties onder andere uitgebreid met stoelyoga. Lees meer 
 • Cliënten willen meer aanwezigheid/aandacht van begeleiders

Terug naar boven 

De zorg staat nooit stil. Ook wij willen daarom voortdurend verbeteren. Niet alleen zodat we de beste zorg voor onze cliënten kunnen bieden, maar ook zodat onze medewerkers met plezier naar hun werk gaan.

11/25
Klik op het menu om de inhoud te zien of pagina's te delen.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...