vaste pagina - achtergrondfoto
Jan van Kampen

Bestuurder InteraktContour

Voorwoord

Het nieuwe kwaliteitsdenken legt het accent op leren en verbeteren. Dat was de conclusie van Pauline Meurs bij de presentatie van het sectorbeeld gehandicaptenzorg (zie ook dit blog). Het sectorbeeld laat zien dat is afgestapt van afvinklijstjes. Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg biedt ruimte voor het verhaal en voor de kwaliteit van leven van de cliënt. Het kwaliteitskader geeft mogelijkheden om het in te vullen op een manier die bij de organisatie past. Pauline Meurs ziet dat de externe visitatie een kritische blik van buiten oplevert. Ze waarschuwt wel voor het gevaar dat ook deze manier van kwaliteitsverantwoording routine wordt en roept daarom zorgorganisaties op de blik op kwaliteit van zorg te blijven vernieuwen. 

 

Ik deel de observatie van Pauline Meurs over het accent op leren en verbeteren. Kwaliteit van zorg zit vooral in:

  • De manier waarop je in staat bent om in te spelen op de vragen die de cliënt heeft
  • Hoe je omgaat met de risico’s die daarmee gepaard gaan


Hoe g
oed ben je in staat om te leren van wat er goed gaat en ook van wat er niet goed gaat? We hebben dit jaar opnieuw een externe visitatiecommissie gevraagd ons rapport te beoordelen. We zijn met hen de kritische dialoog aangegaan. Onze eigen raad van toezicht, IVM, de IGJ en GGD kijken mee, cliënten, naasten, vrijwilligers en medewerkers zijn kritisch en alert en laten het ons ook weten als het niet goed gaat. Het is waardevol om met de visitatiecommissie te praten over de samenhang van alle verschillende elementen. Zijn de resultaten vermeld in het kwaliteitsrapport toeval of een bedoeld effect?  

Vorig jaar constateerden we dat het ‘best goed gaat’. Gelukkig is dat dit jaar niet anders. Mooi is dat we nog directer de resultaten uit gesprekken met cliënten, naasten en medewerkers hebben vertaald in concrete acties. Deze acties dragen bij aan de wensen en behoeften die cliënten, naasten en medewerkers hebben. 

Jan van Kampen

Bestuurder InteraktContour

Voorwoord_156

Wat betekent kwaliteit voor InteraktContour en hoe zorgen wij ervoor dat wij de beste kwaliteit zorg kunnen bieden? In dit Kwaliteitsrapport 2018 lees je hierover meer!

2/25
Klik op het menu om de inhoud te zien of pagina's te delen.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...