InteraktContour: wat doen we?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verandert hun leven en dat van hun naasten. We zoeken samen met cliënten en naasten naar mogelijkheden om verder te kunnen na het hersenletsel. 

 

Onze cliënten kunnen gebruik maken van de volgende zorg:

  • Zorg en Wonen: We hebben 39 woonlocaties waar cliënten wonen met 24-uurs zorg. Daarnaast is er de mogelijkheid om thuis te wonen met 24 uur per dag zorg achter de hand.
  • Maatschappelijke ondersteuning: We hebben 30 dagbestedingslocaties waar mensen hun vaardigheden kunnen trainen, aan hun doelen kunnen werken en andere mensen kunnen ontmoeten. Daarnaast bieden we individuele begeleiding, waarbij we mensen in het dagelijks leven begeleiden om hun doelen te behalen.
  • Behandeling: Na revalidatie actief verder werken aan de verbeteringen die er nog mogelijk zijn in het leven met NAH. Dat is waar het Hersenz behandelprogramma zich op richt. Op 13 locaties bieden wij deze behandeling.

 

Op zoek naar een nieuwe invulling in het leven van cliënten

Dat er een verschil is tussen het leven voor en na het hersenletsel is kenmerkend voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dat brengt vaak unieke problematiek met zich mee, zoals het zoeken naar een nieuwe invulling van je leven, anders dan je voorheen gewend was. Bij dat zoekproces zetten we onze professionele mogelijkheden in.

 

Oprechte aandacht voor wat een cliënt beweegt

Zorg is de interactie van mens tot mens. We hebben oprechte aandacht voor wat een cliënt beweegt. Daar ligt het aangrijpingspunt voor onze behandeling en begeleiding. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn de grondslag voor de relatie van ons met cliënten. Wederkerigheid uit zich in de gedachte dat cliënt, naaste en medewerker samen met elkaar werken aan de gewenste resultaten voor de cliënt. Ieder heeft daar een gelijk aandeel in. Er is sprake van tweerichtingsverkeer.

 

Hoe sturen we op kwaliteit?

Voldoen aan de wetten, regels en gewoontes van veiligheid en kwaliteit mag je als vanzelfsprekend beschouwen, maar dat is het niet. En een regel op papier maakt nog niet dat de zorg goed en veilig is. Daarom sturen we niet alleen op kwaliteit op papier, maar op kwaliteit in de praktijk. Vanuit de gedachte: het kan altijd beter. Daar zetten we op verschillende manieren op in. Wat we in de praktijk doen? Daarover lees je meer in dit online magazine.

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel. Op deze pagina lees je meer over wat wij doen.

4/25
Klik op het menu om de inhoud te zien of pagina's te delen.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...