We helpen cliënten aan een zinvolle daginvulling

In het zorgplan geven cliënten doelen aan. Op basis van hun doelen geven cliënten aan welke activiteiten zij graag willen ondernemen. Doelen die te maken hebben met werk en activiteit, komen veel voor. Veel cliënten willen zich na hun hersenletsel opnieuw nuttig voelen. Ook helpen dagelijkse activiteiten in het hebben van een dagstructuur. Dit geeft houvast wanneer iemand bijvoorbeeld geheugenproblemen heeft of wanneer iemand minder snel zelf initiatief neemt.

We begeleiden cliënten naar (vrijwilligers)werk

In 2017 kwam in gesprekken met cliënten op diverse woonlocaties de behoefte naar voren aan begeleid vrijwilligerswerk, activiteiten gericht op ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling (workshops/cursussen). In 2018 is daarom de pilot van het project Talent & Ambitie uitgevoerd op twee locaties in Zwolle. Hierin is gekeken welke cliënten behoefte hebben aan begeleid vrijwilligerswerk, op basis waarvan een aantal cliënten inmiddels een plaatsingsgesprek heeft gehad op een passende vrijwilligersplek.

Foto test

Een zinvolle daginvulling_talent en ambitie
Project Talent & Ambitie

Rini kreeg 4 jaar geleden een hersenbloeding. Door de schade die de hersenbloeding aan zijn hersenen  veroorzaakte, werd hij niet meer de oude. Werken kon niet meer. Biljarten lukt niet meer omdat zijn rechter arm is verlamd. Aan de kaartavondjes is ook een einde gekomen, want hij kan niet meer tellen. "Mijn leven was kapot", vertelt hij. Maar dankzij het project Talent & Ambitie heeft hij weer zin én lol in het leven. 

 

Bekijk de video Talent & Ambitie 


Onze locaties werken samen om de beste daginvulling te bieden

Daarnaast is bij cliënten op de woonlocaties vooral behoefte aan laagdrempelige gezamenlijke activiteiten op de woonlocatie; waar mensen blijven ‘hangen’ als blijkt dat het gezellig is. Ook is er behoefte om dagjes uit te gaan met elkaar. Voor workshops/cursussen was de animo in de praktijk minder groot. Cliënten geven aan tevreden te zijn met hun hobby’s. Voor cliënten die wel interesse hebben in workshops/cursussen kan worden samengewerkt met de dagbestedingslocatie.

 

Foto test COPY

Een zinvolle daginvulling_15
Nieuw: een geluksbudget voor dagjes uit

Op basis van de behoefte aan meer tijd voor een gesprek voeren met elkaar en gezellige dingen doen, is in 2018 werd het geluksbudget ingevoerd. Dit is een budget waarvan alle woonlocaties een aanvraag voor een dagje uit konden doen. Cliënten én medewerkers besloten samen wat zij wilden doen. Zo ging een groep cliënten naar het Dolfinarium, bezochten een aantal de kerstmarkt in Münster en werd er een rondvaart georganiseerd.

Bekijk de foto's 

Terug naar boven 

Veel mensen met hersenletsel willen zich opnieuw nuttig voelen. Het hebben van een zinvolle daginvulling is dan ook belangrijk voor onze cliënten. Daarom hebben we veel aandacht voor het zoeken naar een daginvulling.

7/25
Klik op het menu om de inhoud te zien of pagina's te delen.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...